Research
 
       
 
Contact

General

Information

Editorial Board

Editing Staff

Archive

 

 

 Peer Review
 

 

THE ANNALS OF “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT MANAGEMENT

FASCICLE XV

CNCSIS CODE 644

B+ category

 ISSN – 1454 – 9832

 

 

Galati University Press
 

 BIANNUAL APPEARANCE SINCE 2010
 

Colectivul redacţional Óşi cere scuze celor care au trimis articole şi nu au fost publicaţi Ón această revistă. Aceasta se datorează Ón mare măsură faptului că lucrările au fost trimise Ón diverse locaţii şi nu persoanei de contact.

In acest sens am creat o adresă UNICA unde articolele vor fi trimise.

Aceasta este: analefefs@yahoo.com

Va mulţumim şi ne cerem scuze Óncă o dată.

 

 

Hit Counter
ANALELE UNIVERSITĂŢII „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

 

Copyright © 2007 FEFS
 

vizitatori: